Inlägg av admin

Helgworkshop för filmintresserade ungdomar!

Frame Filmfestival och Nordiska Folkhögskolan erbjuder unga filmare/filmintresserade mellan 15-18 år att komma på en helgworkshop i film den 30-31:a mars, samt besöka filmfestivalen den 27:e april. Helgkursen kommer ske i Kungälv i 30-31 mars. Kursledare är Inuk Jørgensen, filmare och linjeföreståndare på filmutbildningen på Nordiska Folkhögskolan. Deadline för ansökan är 8:e mars, klicka här för […]

Ny rapport om idrott och jämlikhet för barn och ungdomar

Forskargruppen Ung livstils nya rapport undersöker idrott och jämlikhet för barn och ungdomar. ”Ökar ojämlikheten i föreningsidrotten? – en studie om socioekonomisk bakgrund och barns och ungdomars deltagande i idrottsförening” Jan 2019. Läs den här. Fler forskningsrapporter från Ung livstil hittar du här; https://www.unglivsstil.org/rapporter/

Ungdoms-SM i biljard

Ta chansen och anmäl ungdomar till Ungdoms SM i biljard ”Youth-8-ball cup”. Svenska Biljardförbundet bjuder in till Youth 8-ball Cup 2019. Fem distrikt gör upp om titeln Ungdomsmästare i fyra klasser: U18 Lag, U18 Tjejer, U18 Killar samt U16 Killar. Sista anmälningsdag 28 februari 2019. Läs mer här

Kurs i Finland Solidaritetskåren

Snart är det dags för årets första utbildning om Europeiska Solidaritetskåren där man kan skicka och ta emot unga vuxna som volontärer i Europa. Europeiska Solidaritetskåren är det nya EU-programmet som ersätter Europeisk volontärtjänst. Som deltagare får man grundkunskap om programmets olika delar samt konkreta riktlinjer om hur verksamheterna kan genomföra ett ESC-projekt.Syftet med kursen […]

ArtGora Forum i Riga

KEKS söker en representant som vill delta på #ArtGora Forum i Riga. KEKS är medlem i Anna Lindh Foundation som tillsammans med Världskulturmuséerna och flera andra internationella aktörer är medarrangörer. Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar resa, mat, boende som betalas av arrangörerna. Inbjudan vänder sig personer med erfarenhet av ett projekt eller gjort ett konstverk som […]

Workshop funkis

KEKS är medsökande till Arvsfondsprojektet Musik på gården som föreningen Passalen ansökte om 2017. Projektet har varit igång under ett år nu och nu startar år två. Under 2019 bjuder Passalen in till gemensamma workshops som är kostnadsfria för kommuner inom KEKS. Dessa workshops drar igång i februari 2019 och man träffas vid 5 olika tillfällen. […]

KEKS nyhetsbrev

Nyhetsbrev den 20 december 2018 Om året som gått, nya medlemmar, KEKS konferens, ICY-konferens mm   Nyhetsbrev den 8 januari 2019 Om nätverksträffar till våren; Film, Funkis, Jämställdhet och Projektkontor.   Vill du prenumerera på KEKS nyhetsbrev? Anmäl dig här!

Meningsfull och inkluderande medskapande dialog med unga

Hösten 2018 anordnade MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, konferensen Nordic Youth Dialogues inom ramen för NORDBUK och det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Forumet samlade experter, strateger och utövare från forskning, civilsamhället och den offentliga sektorn från alla nordiska länder och autonoma regioner till ett interaktivt sektorsövergripande nordiskt utbyte. Konferensens slutsatser sammanfattas i 12 […]

Resultatsammanställningen 2018!

Ni kan nu hitta era resultatsammanställningar för 2018 i The Logbook! För att komma till den kan ni gå in på fliken ’enkäter’ och därefter klicka på ’2018’. Totalt har vi fått in 6875 enkätsvar och 222 nyckeltals-blanketter!