Att analysera och arbeta med den årliga resultatsammanställningen

Att analysera och arbeta med den årliga resultatsammanställningen är en spännande möjlighet att se på verksamheten med nya ögon och finna nya kreativa lösningar på hur arbetet ska bedrivas. Det kräver både tid och engagemang, men väl utfört kommer det att stärka verksamheten och göra det (ännu) roligare att arbeta i den.

Ladda ner

Här kan du ladda ner en presentation som du kan använda som stöd i ert analysarbete:
Att analysera och arbeta med den årliga resultatsammanställningen

Hur ska resultaten läsas?

För att underlätta läsningen av era resultat har vi satt samman en guide till er. Den här guiden riktar sig till dig som behöver förstå bakgrunden till de siffror som presenteras i resultatsammanställningen och hur de ska läsas för att inte feltolkas. Vi förklarar vad de olika siffrorna står för och hur de ska tolkas. Om du ändå tycker något är oklart så kontakta oss gärna.

Ladda ner presentationen här: 
Guide till resultatsammanställningen