Rikskonferensen Ung Fri Tid

Den 29 – 30 november, på Folkets hus i Stockholm, ges rikskonferensen Ung Fri Tid som kretsar kring ett huvudtema, öppen fritidsverksamhet, och fyra underteman.

. Öppen verksamhet; för Vem och Var?
. Motiv och kvalitet i öppen verksamhet
. Inflytande och delaktighet
. Ungdomsarbete i sociala medier

Konferensen arrangeras av Svenska Settlementförbundet och KEKS tillsammans med Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum, Fritidsförbundet, Fritidsforum och med stöd av MUCF.

Anmäl dig till Rikskonferensen Ung Fri Tid

Program Ung.Fri.Tid