Resultatet är publicerat!

Nu finns ert resultat för 2021 i The Logbook!

Genom att analysera eventuella skillnader från föregående år och försöka förstå vad som påverkat resultatet kan ni lära er mer om verksamheten och hur denna skulle kunna utvecklas. Ni som får er första resultatsammanställning kan ändå få indikationer på hur ni ligger till och vilka områden ni behöver fokusera ert utvecklingsarbete på.

Presentation 7 december 2021

Ladda ner
Jonas Resultatpresentation
Analysprocessen

Hitta ert resultat

Klicka på Enkäter i den vänstra menyn och välj sedan 2021 för att se resultatet för den organisation som du har valt. Om du vill se resultatet för en annan av era verksamheter så väljer du först den organisationen och klickar sedan på Enkäter. 

Guide till resultatet

I vår guide kan du läsa om bakgrunden till de siffror som presenteras i resultatsammanställningen och hur de ska läsas för att inte feltolkas. Vi försöker förklara vad de olika siffrorna står för och hur de ska tolkas. Om du ändå tycker något är oklart så kontakta oss gärna.

Ladda ner Guide till KEKS årliga resultat