Så fyller du i dina nyckeltal

Onsdagen den 19 oktober hade vi en informationsträff om nyckeltalen. Här kan du titta på inspelade klipp från presentationen, ladda ner presentationen som pdf samt läsa svar på de frågor som kom upp under träffen. Sista dagen att fylla i era nyckeltal är den 4 november, så börja idag! (Om du inte redan börjat). 

Ladda ner:

📥 Presentation Nyckeltal 2022

Inspelningar från träffen

Här kan ni se inledningen av träffen där Ylva går igenom vilka nyckeltal vi ska fylla i och varför.

vimeo.com/762249802

En genomgång av alla rubriker och rutor i nyckeltalsblanketten. Vad ska och vad ska inte fyllas i?

vimeo.com/762249852

Instruktion för att hämta ut statistik från The Logbook till nyckeltalen

Instruktion hur du kan ta fram statistik till dina nyckeltal för drop-in och grupper samt ungdomsproducerad verksamhet fördelat på verksamhetstimmar och besök av tjejer, killar och icke-binära. 

vimeo.com/763757716

Frågor och svar om nyckeltal?

Här fyller vi på kontinuerligt med de frågor som kommer in till oss. Nya frågor hamnar längst ner.

Fråga: Hur ska vi beräkna målgruppen för en mötesplats för HBTQI-ungdomar? Den riktar sig inte till alla ungdomar i området eller kommunen.  

Svar: De finns statistik att hitta på nätet angående hur stor del av en viss åldersgrupp som räknar sig till HBTQI-ungdomar. Ta denna till hjälp när ni uppskattar hur stor målgruppen för just den här mötesplatsen är.

Till exempel går det att hitta information via dessa länkar:

folkhalsomyndigheten.se/pubreader/pdfview/display/71752?browserprint=1#chapter-71762_2
funka.com/design-for-alla/malgrupper/

Fråga: Hur påverkar antalet stängda veckor nyckeltalen?

Svar: Det påverkar snittet på antalet besök/verksamhetstimmar per vecka. Det snittet ska endast baseras på de veckor som ni har haft verksamhet. Det är också kopplat till resultatet för era kostnader.

– 

Fråga: Vart ska KEKS-avgiften redovisas som kostnad?

Svar: På förvaltningsblanketten.

Fråga: Ska vi inte döpa om Öppen verksamhet till Drop-in?

Svar: Det är en diskussion som pågår och det lutar åt det hållet i kommande uppdateringar av The Logbook. 

Fråga: Hur högt upp i hierarkin av chefer ska vi gå när vi räknar ut kostnader för förvaltningen?

Svar: Ni ska gå hela vägen upp i er förvaltning men såklart räkna en andel av förvaltningschefens lön, lite mer av avdelningschefen och mycket mer eller hela enhetschefens lön. Allt beror såklart på hur stor del av sin tjänst som respektive chef ska lägga på uppdraget Öppen ungdomsverksamhet. 

Fråga: Var hittar vi förvaltningsblanketten?

Svar: Ni hittar den högst upp i kommunens hierarki i The Logbook.

Fråga: Ska kostnader för el, vatten, sophämtning och liknande räknas som en lokalkostnad?

Svar: Ja, dessa kostnader räknas som hyra och ska inte ingå i nettokostnaderna.

Fråga: Kan jag skriva in alla kommunens ungdomar i ordinarie målgrupp på förvaltning och skriva noll(0) på varje verksamhet?

Svar: Nej, ungdomar i de åldrar som verksamheten riktar sig till enligt era måldokument och som är folkbokförda inom upptagningsområdet ska uppges på varje enskild verksamhet. På förvaltningsblanketten fyller du i alla unga i ordinarie målgrupp som är skrivna i kommunen.