Europarådets logotyp

Ny resolution från Europarådet

Europarådets logotyp

I februari 2021 antog Europarådets Congress of local and regional authorities resolutionen ”Youth work: the role of local and regional authorities”.

Ladda ner resolutionen här – framför allt dess ”Explanatory memorandum” innehåller en hel del användbara argument för vår verksamhet.