Nu är det dags för Mötesplatsenkäten!

Vecka 41-43 är det dags för årets Mötesplatsenkät!

Syftet med det årliga enkätgenomförandet är primärt att ge verksamheter ett underlag för analys av den verksamhet som bedrivits under året.  

Mötesplatsenkäten genomförs via webblänk i The Logbook. Måndagen den 11 oktober kommer de verksamheter som meddelat att de vill genomföra enkäten att se en grön knapp för sin verksamhet i The Logbook där det står Mötesplatsenkät. Ni kan välja att öppna enkäten direkt via The Logbook eller att kopiera länken eller ladda ner QR-kod.  Var noga med att använda rätt länk eller QR-kod då varje verksamhet har en unik länk för att svaren ska kopplas till er verksamhet. Enkäten kan även genomföras via papper och nedan kan ni ladda ner enkäten för utskrift på olika språk. 

Till enkäten finns det stödmaterial i form av en personalinstruktion med detaljerad information om vad ni bör tänka på när ni genomför enkäten samt ett häfte med förklaringar till frågorna i enkäten. Dessa förklaringar finns även i webbenkäten. 

Stödmaterial till enkäten: 

Enkäter för utskrift: 

Lycka till med årets enkätgenomförande och hör av er till info@keks.se om det uppstår frågor eller funderingar!

 

Funkisenkäten

Funkisenkäten är framtagen för verksamheter som riktar sig till unga med olika funktionsvariationer. Det är tredje året den genomförs och den togs fram av Funkisnätverket. Det pågår ett arbete med att utveckla den ytterligare så att det ska bli ännu enklare för personer i denna målgrupp att svara självständigt på enkäten.

Funkisenkäten genomförs samma period som Mötesplatsenkäten, vecka 41-43. Den öppnas den 11 oktober, länken finns i personalinstruktionerna nedan.

Material att ladda ner: 

Lycka till med enkätgenomförandet! Kontakta Ylva Medin om du har frågor, ylva.medin@keks.se.