Se KEKS Resultatpresentation 2021

Hur har det gått för KEKS-nätverkets verksamheter i Sverige under 2021? Kan vi se någon pandemi-effekt? Att analysera och arbeta med den årliga resultatsammanställningen bör ses som en spännande möjlighet att se på verksamheten med nya ögon och finna nya kreativa lösningar på hur arbetet ska bedrivas.

Den 7 december bjöds nätverket in till en genomgång av årets resultat. Jonas Agdur presenterade de sammantagna resultatet för Sverige samt berättade om hur vi kan gå tillväga när vi följer upp och analyserar våra resultat.
Denna träff spelades in och det filmerna kan ni se nedan. Vi har delat upp träffen i fyra delar för att underlätta för er men rekommenderar starkt att ni tittar på samtliga filmer.

Som stöd i arbetet kan du också ladda ner:

Filmer

Introduktion & Trender 2021

Jonas inleder med att ge en introduktion till presentationen och berättar om de trender som det sammantagna resultatet för Sverige visar. 

Längd: 9 minuter

Länk till filmen: vimeo.com/656128007/ca298d16e5

Att hitta resultatet i The Logbook

En praktisk genomgång av resultaten i The Logbook. Om hur vi hittar våra Good Enough-mål, hur vi ska läsa årssammanställningen och hur vi kan ladda ner det totala resultatet som Excel. 

Längd: 11 minuter

Länk till filmen: vimeo.com/656586351/02fcd394ff

Att analysera

Om varför vi analyserar och hur vi kan bli bättre på att arbeta med resultatet. Det går bättre för verksamheter som har en strukturerad process. Hur når vi dit?

Längd: 11 minuter

Länk till filmen: vimeo.com/656133390/51c26a0c89

Analysprocessens sju steg

En presentation av analysprocessen:

  1. Analysera med personalen
  2. Formulera förslag 
  3. Diskutera med ungdomar
  4. Formulera mål och handlingsplaner
  5. Presentera för politiken
  6. Ta fram informationsmaterial
  7. Planera löpande uppföljning

Längd: 24 minuter

Länk till filmen: vimeo.com/656128897/8538df7c91