Fältare se hit!

KEKS har tillsammans med partners i Portugal, Slovenien och Tjeckien startat projektet
Inspiring Quality Street Work, IQSW. Syftet är att ta fram kvalitetsindikatorer för fältarbete och
ett web-baserat system för dokumentation och uppföljning.
För att det här ska bli bra behöver vi er hjälp!

Referensgrupp
Tanken är att vi ska bilda en bred referensgrupp av såväl fältare som andra som kan bidra med
kloka tankar och idéer till projektet. Framför allt handlar det om att ge feedback på de förslag
till kvalitetsindikatorer vi tar fram inom projektet och på hur vi på bästa sätt kan dokumentera
statistik och hur unga ser på verksamheten. Vi välkomnar alla fältare, såväl enskilda som
grupper och oavsett var ni jobbar och inom vilken förvaltning.

Informationsträff
Vi börjar processen med en online informationsträff kring projektet och arbetet med indikatorer
tisdagen den 2 november 13.30-16.00. Efter det kommer själva feedbacken huvudsakligen att
ske genom att gruppen får web-baserade formulär där ni kan ta ställning till de olika förslagen
och komma med egna åsikter och förslag.
Vi hoppas du/ni vill vara med!
Anmäl dig/er senast den 15 oktober via mejl till: jonas.agdur@keks.se
Vi kommer att skicka ut en Zoom-länk innan mötet till alla som anmält sig.
För IQSW
Joel Laine, Fältare Partille, Johan Andersson Berg, Fältare Göteborg Centrum och Jonas Agdur, KEKS